Tổng quan về
Phần Mềm Vận Tải PMVT

Hệ thống giúp các nhà vận chuyển dễ dàng quản lý việc điều phối xe/tài xế. Đồng thời giúp tối ưu hóa ngân sách vận chuyển, chi phí, hóa đơn và theo dõi lịch trình xe chạy thông qua hệ thống GPS.

Là một hệ thống erp vận chuyển tạo điều kiện cho khách hàng quản lý và tối ưu hóa các hoạt động thường xuyên của đội xe.

Kiểm soát tốt dòng tiền từ chi trả cho tài xế, xăng, khấu hao và cả doanh thu từng chuyến xe hay từng khách hàng. Trích xuất dữ liệu báo cáo thống kê, có thể xem tức thời hiệu quả từng chuyến xe, chủ hàng.

Phần Mềm Vận Tải PMVT

Phần Mềm Vận Tải PMVT là sản phẩm công nghệ quản trị toàn diện do TNK phát triển, tập trung vào mục tiêu đơn giản hóa và tối ưu hiệu quả trong quy trình quản lý, vận hành của doanh nghiệp vận tải.

Tại sao nên dùng Phần mềm Vận Tải PMVT

Giải pháp trong từng quy trình

Thiết lập và giám sát lộ trình

Cho phép người quản lý thiết lập lộ trình chi tiết cho mỗi chuyến đi, tận dụng tối đa các tuyến đường hiệu quả.

Theo dõi vị trí và tiến trình của các xe vận tải trong thời gian thực để có quản lý chặt chẽ và đưa ra điều chỉnh khi cần thiết.

Quản lý đơn hàng và lịch trình

Ghi chú và quản lý thông tin đơn hàng một cách thuận lợi, từ việc đặt hàng đến theo dõi tình trạng vận chuyển.

Tạo lịch trình vận chuyển hiệu quả, đồng bộ hóa với các đơn hàng và đảm bảo tối ưu hóa nguồn lực.

Theo dõi hiệu suất lái xe

Cung cấp công cụ để đánh giá hiệu suất của tài xế dựa trên các tiêu chí như thời gian giao hàng, chấp hành quy tắc an toàn và hiệu suất nhiên liệu.

Quản lý bảo hiểm, bảo dưỡng

Hỗ trợ quản lý lịch trình bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo đội xe luôn ở trạng thái hoạt động tối ưu.

Ghi chú thông tin bảo hiểm và cảnh báo về các hạn mức bảo hiểm sắp hết để tránh rủi ro phát sinh.

Quản lý, đánh giá tiêu thụ nhiên liệu

Ghi nhận và theo dõi lượng nhiên liệu sử dụng của từng xe, giúp đánh giá hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu.

Phân tích dữ liệu về tiêu thụ nhiên liệu để đưa ra đánh giá chi tiết và đề xuất cải tiến.

Lưu trữ thông tin chứng từ

Lưu trữ thông tin chứng từ liên quan đến mỗi chuyến đi, bao gồm hóa đơn, biên bản giao hàng, và các tài liệu quan trọng khác.

Dễ dàng truy cập và chia sẻ thông tin chứng từ qua hệ thống, giảm thiểu rủi ro mất mát thông tin.

Báo cáo và phân tích

Tạo và tùy chỉnh báo cáo về hiệu suất vận chuyển, tiêu thụ nhiên liệu, và các chỉ số quan trọng khác.

Hỗ trợ phân tích dữ liệu chi tiết để đưa ra chiến lược và quyết định kinh doanh thông minh và định hình tương lai của doanh nghiệp.

Công nghệ và điểm nổi bật

Cloud - Based
Hệ thống GPS
Internet of things (IoT)
Các giải pháp của TNK cho phép người dùng truy cập hệ thống qua Internet dựa trên công nghệ Cloud-Based. Bằng cách này, có thể tối ưu chi phí giải bạn có thể ra quyết định tốt hơn, phát triển nhanh, tương thích toàn diện hơn và hiệu quả công việc cao hơn.
Công nghệ định vị toàn cầu (GPS) cho phép TNK theo dõi vị trí của các phương tiện trong thời gian thực. Điều này giúp quản lý biết chính xác vị trí của các xe và tài xế, tối ưu hóa lộ trình và đảm bảo an toàn.
Áp dụng công nghệ IoT giúp Phần Mềm Vận Tải PMVT hoàn thiện hơn rất nhiều. Cụ thể là theo dõi từng chuyến xe, tối ưu hóa các tuyến giao hàng và vận chuyển và cắt giảm chi phí liên quan đến sự thiếu hiệu quả trong hậu cần.
Cloud - Based
Hệ thống GPS
Internet of things (IoT)