Làm thế nào để đảm bảo rằng quá trình tích hợp không làm mất mát dữ liệu hay tạo ra sai sót trong hệ thống hiện tại của chúng tôi?

Chúng tôi sẽ thiết lập quy trình đồng bộ hóa an toàn, đặc biệt là tỏng quá trình chuyển đổi. Bao gồm việc kiểm tra dữ liệu trước và sau quá trình tích hợp.

Bài viết liên quan
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *